Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky CITROEN JUMPY

e. č.: NM973DT

Obec Modrová, Modrová 187

91635 Modrová,

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na motorové vozidlo značky CITROEN Jumpy.: NM973DT

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline