MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MODROVÁ

č. 1/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Modrová

Prílohy:
Get(vzn-modrova-dane final.pdf)VZN dane208 Kb

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE MODROVÁ

č. 1/2019

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Modrová

Prílohy:
Get(VZN stravné.pdf)VZN stravné177 Kb

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE MODROVÁ

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Modrová

 

Prílohy:
Get(VZN o odpadoch dodatok - final.pdf)VZN o odpadoch144 Kb

 

 

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Okrsková volebná komisia

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

 

ELEKTRONICKY NA ADRESU : modrova@modrova.eu.sk

 

PÍSOMNE NA POŠTOVÚ ADRESU: Obec Modrová, Modrová č. 187, 916 35 

 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 

Sloboda a Solidarita,

 

SME RODINA,

 

ZA ĽUDÍ,

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

 

SMER - sociálna demokracia,

 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

 

petičný výbor za referendum.

 

Vzory tlačív sú k dispozícii: https://www.minv.sk/?r23-vzory

 

 

 

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Modrová oznamuje, že pre vykonanie referenda, ktoré sa koná dňa 21. januára 2023 na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov:

 

utvára na území obce Modrová 1 volebný okrsok 

 

určuje volebnú miestnosť pre volebný okrsok nasledovne:

 

volebná miestnosť  Kultúrny dom Modrová 27, obradná miestnosť

 

                                                                                                          Ing. Stanislav Uhrin

 

                                                                                                          starosta obce

 

Modrová, 09.11.2022

 

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24.augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Facebook obce Modrová

Tento web využíva na poskytovanie služieb cookies. Používaním tohto webu udeľujete súhlas s využitím cookies. Ďalšie informácie.