Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne

 

PAPIER:

- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.

- Bytovka 1100 l kontajnery.

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:

- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV). Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.

- Bytovka – 1100 l kontajnery. Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.

SKLO:

- Domácnosti aj bytovka – 1100 l kontajnery

 

Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.

 

Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.

Frekvencie vývozu vriec, nádob a kontajnerov - Modrová:

spoločný 3-zber plasty+kovy+tetrapaky 8x ročne

papier 6x ročne

sklo 10x ročne

Dokumenty na stiahnutie :

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline