Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k vám v 1. deň nového roka 2024, v deň 31.výročia vzniku Slovenskej republiky.
Na prelome rokov už tradične hodnotíme, bilancujeme, očakávame.
Prvý rok vo funkcii starostu, som podrobnejšie zhrnul v Modrovských novinách, ktoré máte vo svojich domácnostiach. Rovnako tak sa v novinách dočítate aj niečo z plánov a predstáv do nastávajúceho roku.
Dnes sa vám chcem predovšetkým poďakovať, poprosiť a zaželať vám.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľaďovanie, reprezentáciu a údržbu majetku našej obce a prispeli ku kultúre, športovaniu či vzdelávaniu našich obyvateľov. Ďakujem všetkým členom miestnych organizácií - Jednote dôchodcov Slovenska, ŠK, DH Modrovanka, skupine M-Melodic, FS Modrovanky – Krojovanky, pracovníčkam v MŠ, farskému úradu, poľovníckemu združeniu, urbárskym spoločenstvám, osobitne sa chcem poďakovať svojim spolupracovníčkam na obecnom úrade, poslancom OZ a v neposlednom rade Vám všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu, keď to bolo práve najviac potrebné.
Ak som niekomu nevedome ublížil, prosím o prepáčenie.
Vážení spoluobčania, len na nás záleží, aké si budujeme vzťahy, okolie, ako si všetko vybudované zveľaďujeme a chránime. Nikdy nestraťme najväčšiu devízu života slovenskej dediny, kde sa odjakživa žilo spolu a nielen vedľa seba. Chcem vás poprosiť o dobrú vzájomnú spoluprácu aj v tomto roku.
Úprimne vám želám v novom roku pevné zdravie, šťastie, lásku, božie požehnanie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Želám Vám a nám spoločne, aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a aby zamračených dní v našich dušiach bolo čo najmenej.

Bez lásky bolí duša, bez zdravia telo, prajem vám, aby vás v novom roku nič nebolelo.

                                                       Mgr. Marián Lacko
                                              starosta obce Modrová


Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline